WWW.AVPVC.CZ   

 
 
 
aktuality  
o asociaci  
členové  
konference  
literatura  

odkazy  

 
 
   
  ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ PVČ:

AVPVČ je dobrovolným neziskovým sdružením jednotlivců a právnických osob, jehož cílem je přispět k rozvoji pedagogiky volného času jako vědního a studijního oboru.

Cíl činnosti je naplňován zejména prostřednictvím:
a) expertní, poradenské a publikační činnosti v oboru,
b) pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí,
c) koordinace studijních plánů v oblasti pedagogiky volného času,
d) prosazování zájmů oboru na veřejnosti,
e) zprostředkování a výměny informací.

Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se mohou stát zástupci právnických osob a fyzické osoby podílející se na vzdělávání pedagogů volného času a další odborníci v oboru. Přihláška se podává písemně na adresu sdružení. O přijetí nového člena rozhoduje výkonný výbor sdružení.

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) předseda,
d) revizní komise.